YAMAHA CYGNUS 125X SR - Japan Bikes

YAMAHA CYGNUS 125X SR

1,200,115